Family book of Napoléon Bonaparte I (I7984)

Spouses