Maria Theresia Luise von Bennigsen (I26417) , 1720