Matthias Danzeisen (I30715) , 17101781 (aged 70 years)

Name
Matthias /Danzeisen/
Given names
Matthias
Surname
Danzeisen

Filter sex: only_U.

Grandparents

Matthias has no grandparents recorded.

Uncles and Aunts

Matthias has no uncles or aunts recorded.

Parents

Matthias has no parents recorded.

Parents-in-law

Matthias has no parents-in-law recorded.

Co-parents-in-law

Matthias has no co-parents-in-law recorded.

Partners

Matthias has no partners recorded.

Partner chains

Matthias has 1 male partner and 1 female partner in this partner chain recorded (2 in total).

0 Matthias Danzeisen (I30715)1 not a person of unknown gender2 not a person of unknown gender

Siblings

Matthias has no siblings recorded.

Siblings-in-law

Matthias has no siblings-in-law recorded.

Cousins

Matthias has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

Matthias has no nephews or nieces recorded.

Children

Matthias has no children recorded.

Children-in-law

Matthias has no children-in-law recorded.

Grandchildren

Matthias has no grandchildren recorded.