Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg (I4926) , 16551720 (aged 65 years)