Franziska Erzfanny zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (I5613) , 18971989 (aged 92 years)