Napoléon Bonaparte I (I7984) , 17691821 (aged 51 years)