Katharina Kirmayr (I8343) ,

Name
Katharina /Kirmayr/
Given names
Katharina
Surname
Kirmayr

Grandparents

Katharina has no grandparents recorded.

Parents

Katharina has no parents recorded.

Uncles and Aunts

Katharina has no uncles or aunts recorded.

Siblings

Katharina has no siblings recorded.

Partners

Katharina has one male partner recorded.

Cousins

Katharina has no first cousins recorded.

Nephews and Nieces

Katharina has no nephews or nieces recorded.

Children

Katharina has one son recorded.

Grandchildren

Katharina has one granddaughter recorded.