Botho Heinrich zu Eulenburg (I8961) , 18041879 (aged 74 years)